Torbiel – czym jest?

Torbiel, inaczej zwana cystą, to patologiczna zmiana organizmu, która może doprowadzić do rozwoju nowotworu. Torbiele to innymi słowy komory wypełnione swoistym cieczą w postaci galaretowatej treści bądź płynu. Zważywszy na miejsce lokacji wyróżniamy trzy typy torbieli: torbiele prawdziwe, rzekome i krwotoczne. Poprzez pojęcie torbieli prawdziwych rozumiemy zmiany patologiczne, w których płyn otoczony jest nabłonkiem. Torbiele rzekome powstają wskutek nagromadzenia płynnej galarety w obrębie innej tkanki. Torbiel krwotoczna jest najlżejszą zmianą chorobową i zazwyczaj nie niesie za sobą poważniejszych powikłań. Niepęknięty pęcherzyk Graafa nie wywołuje żadnych objawów.
Główną przyczyną powstawania torbieli jest nieprawidłowy obieg płynów w organizmie (nie jest to jednak odizolowana przyczyna). Wszelkie nieprawidłowości mają swój początek w infekcjach bakteryjnych, stanach zapalnych oraz obecności różnego rodzaju guzów. Równie częstym czynnikiem etiologicznym jest wysepek z nabłonka oraz zamknięcie ujścia gruczołu. W niektórych przypadkach rozwój torbieli warunkowany jest genetycznie (zmiany patologiczne w postaci torbieli pojawiają się u obydwu płci).

Szczególnie podatne na zachorowanie są kobiety; najczęstszym miejscem rozwoju torbieli są bowiem jajniki.
Torbieli w żaden sposób nie należy lekceważyć. Nieleczone zmiany mogą skutkować poważnymi komplikacjami zdrowotnymi, z których najpoważniejszą jest nowotwór złośliwy. Chrońmy zatem swoje zdrowie i poddawajmy się regularnym badaniom, które pozwolą w porę wykryć wszelkie nieprawidłowości.


Biorąc pod uwagę miejsce lokalizacji, wyróżniamy dwa typy torbieli: wewnętrzne i zewnętrzne. Torbiele zewnętrzne widoczne są gołym okiem, dlatego też diagnostyka nie niesie za sobą dużych trudności. Torbiele wewnętrzne mogą być natomiast usytuowane w różnych częściach ciała. Najczęściej spotykamy je w obrębie: jajników, nerek, piersi, jąder, kręgosłupa, zębów, szczęki czy mózgu. Zdarzają się także w innych miejscach, ale należy to raczej do rzadkości.

Author: DailyHealth

Share This Post On