Skręcenia i zwichnięcia. Terapia MBST – jako pomoc

Urazy kończyn i terapia rezonansem magnetycznym MBST

Urazy kończyn to najprościej ujmując mechaniczne uszkodzenie aparatu ruchu kończyn górnych, to jest rąk lub kończyn dolnych – nóg, przy czym uraz te mogą dotyczyć zarówno kości jaki i stawów tychże kończyn. Najłagodniejszym urazem jest tak zwane zwichnięcie, najcięższym zaś złamanie lub pęknięcie kości. Złamanie to całkowite przerwanie ciągłości kości. 

Złamania kończyn można podzielić według trzech kategorii. To jest ze względu na mechanizm urazu, ze względu na przebieg linii złamania kości oraz szczególne odmiany złamań, do których należą między innymi złamania patologiczne, złamania otwarte oraz złamania zaklinowane.

Terapia rezonansem magnetycznym MBST

_________ Terapia MBST ________

Jakie urazy są leczone dzięki terapii MBST?

Złamaniu kości często towarzyszą takie objawy jak patologiczna ruchomość kości, nieprawidłowe ułożenie kości, a może także występować trzeszczenie odłamów kości.  Objawom tym bardzo często także towarzyszą obrzęki, ból o dużym nasileniu oraz krwiaki.

Zwichnięcie, jest urazem mechanicznym w obrębie stawu, podczas którego dochodzi do chwilowej albo stałej  utraty kontaktu powierzchni stawowych, przemieszczenia kości w stawie lub całkowitego wyjścia kości ze stawu. Zwichnięciu często towarzyszy uszkodzenie wewnętrznych struktur stawu takich jak wiązadła czy łękotki. Może także dojść do naciągnięcia lub całkowitego rozerwania torebki stawowej.

Stawy ulegające urazom najczęściej.

Zwichnięciom najczęściej ulegają stawy kolanowe, biodrowy, stawy palców oraz ramienia. Objawami są: ból zarówno przy ruchu jak i w spoczynku, obrzęk i opuchnięcie stawu, zasinienie oraz patologiczny, zwiększony zakres ruchu w stawie. Skręcenie stawu natomiast polega na przekroczeniu naturalnego zakresu ruchu w stawie. W zależności od uszkodzenia, skręcenia dzieli się według czterostopniowej skali. I stopień obejmuje naciągnięcie torebki i wiązadeł. Drugi stopień obejmuje także rozerwanie torebki stawowej. Skręcenie trzeciego stopnia polega na rozerwaniu torebki stawowej oraz wiązadeł, natomiast skręcenie czwartego stopnia obejmuje rozerwanie wiązadeł wraz z fragmentami kostnymi. Objawami skręcenia są: ostry dominujący ból oraz znacznie ograniczona ruchomość stawu, obrzęk stawu oraz krwiak w obszarze rozerwanej torebki siwawej, a także wysięk śródstawowy.

Wszystkie przedstawione wyżej dolegliwości mogą być obecnie szybko zdiagnozowane i leczone przy życiu najnowszej metody, którą jest terapia rezonansem magnetycznym MBST.

 

 

Powrót do strony głównej –>

Author: DailyHealth

Share This Post On