Nerwica – jakie są jej odmiany?

Choroby o podłożu psychicznym często traktowane są jako temat tabu, coś gorszego i wstydliwego, o czym się nie powinno nikomu mówić, zupełnie z reszta niesłusznie. Wiele bowiem taki przypadłości można z powodzeniem wyleczyć.

Nerwica ma wiele postaci i jest poważnym zaburzeniem, które wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Szacuje się, że sporadyczne objawy nerwicy odczuwa co drugi człowiek, a co piąty odczuwa je stale. Każdy jednak rodzaj nerwicy bezie dawał różne objawy.

Nerwica neurasteniczna przejawia się przede wszystkim porannym zmęczeniem, połączonym ze złością na przykład z powodu konieczności udania się do szkoły lub pracy. Złość i gniew zazwyczaj przechodzą około południa. Może ona również przybrać formę hipersteniczną, przejawiającą się wzmożoną pobudliwością, a także wybuchami gniewu. Uważa się, że ten rodzaj nerwicy wynika z trwałego negatywnego nastawienia do otoczenia.

Kolejnym rodzajem jest nerwica histeryczna, która przejawia się nieustannym obserwowaniem organizmu i wyszukiwaniem chorób. Nerwica ta często przybiera postać katastrofy zdrowotnej, to jest pojawieniem się dolegliwość nie mających związku z faktycznym stanem zdrowia- drżenia, napady przypominające ataki padaczki, utraty przytomności, a także chwilowa głuchota, ślepota, niemożność oddychania i połykania, a także niedowłady, porażenia. Uważa się, że choć nieświadomie, to nerwica ta jest wykorzystywana do zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.

Osoba cierpiąca natomiast na nerwicę lękową odczuwa niepokój, napięcie, a także poczucie zagrożenia. Taka osoba często boi się o życie swojej rodziny, obawia się ataków oraz konkretnych sytuacji, często występują także fobie. Nerwica lękowa przejawia się niekontrolowanym drżeniem rąk, nóg, nadmiernym poceniem, a także trudnościami z oddychaniem i bólami w klatce piersiowej.

Nerwica natręctw, zwana również zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi przejawia się z kolei natrętnymi myślami, nad którymi chory nie jest w stanie zapanować lub się ich pozbyć.

Author: DailyHealth

Share This Post On