Jak zadbać o włosy zimą?

Zima to ci??ki okres dla naszych w?osów. Bardzo cz?sto ze wzgl?du na niskie temperatury nasze w?osy sp?dzaj? pod czapk? nawet kilka godzin dziennie. O ile dla zdrowia naszego organizmu jest to nawyk jak najbardziej przydatny, a wr?cz potrzebny, to jednak w?osy przez czapk? mog? straci? blask, sprawia? wra?enie przyklapionych, a tak?e znacznie cz??ciej si? przet?uszcza?. Dlatego zima jest szczególn? por? roku, kiedy powinny?my dba? o naszej w?osy nieco bardziej ni? zazwyczaj.

Oto kilka przyk?adowych trików, jak sprawi?, by w?osy wygl?da?y na zdrowsze i ?wie?sze.

Przede wszystkim powinny?my zadba? o odpowiedni? poda? w naszej diecie witamin. Zim? bardzo cz?sto nabawiamy si? ich braku, a to ze wzgl?du ma znacznie mniejsz? dost?pno?? ?wie?ych owoców i warzyw. Je?eli nie jeste?my fanami warzyw i owoców mro?onych, to warto zadba? o suplementacj? witamin takich jak A, D, E oraz C.

Ze wzgl?du na wspomnian? ju? kwesti? noszenia czapki, nasze w?osy co wieczór mog? wygl?da?, jakby potrzebowa?y mycia. Nawet je?eli zazwyczaj nie fundujemy im mycia codziennie, to zima jest tym okresem, kiedy powinny?my to robi?, aby nasze w?osy nie wygl?da?y na zaniedbane. Mo?emy u?ywa? nieco s?abszych szamponów – jednak nie rezygnujmy z silikonów, których unikanie jest dzi? bardzo modne. Zapewniaj? one siln? ochron? w?osa, która zdecydowanie przyda si? podczas zimowych pogód.

Zim? nasze w?osy nara?one s? na bardzo wiele niekorzystnych czynników. W autobusie, miejscu pracy, na zakupach jeste?my nara?one na suche, gor?ce powietrze, które oddzia?uje na w?osy bardzo negatywnie. Dlatego je?eli tylko mamy tak? mo?liwo??, zrezygnujmy z suszenia w?osów suszark? po myciu, a tak?e z u?ywania prostownicy. To tylko dodatkowo je os?abi.

Dbajmy o odpowiednie nawil?enie w?osów. Nawet je?eli na co dzie? ich nie u?ywamy, zim? warto zainwestowa? w dobrej jako?ci maseczki od?ywcze. Ich regularne stosowanie pozwoli odbudowa? nasze w?osy od cebulek a? po same ko?ce, dzi?ki czemu wiosn? przywitamy ze zdrow? czupryn?.

michael kors tasche jet set

Author: DailyHealth

Share This Post On