Domowe sposoby na wzmocnienie paznokci

Zadbane d?onie s? wizytówk? ka?dej kobiety. W?a?nie dlatego wcieramy w nie liczne kremy, nosimy r?kawiczki oraz dbamy o to, by ich skóra zawsze wygl?da?a g?adko i zdrowo. Niestety, nie mo?na pochwali? si? pi?knymi d?o?mi, je?eli nasze paznokcie nie wygl?daj? tak jak powinny. Ci?gle wiele z nas ma niehigieniczny nawyk obgryzania ich albo nadrywania skórek tu? obok paznokci.

Dodatkowo, nawet po zaprzestaniu obgryzania czy skubania paznokci, bardzo cz?sto trzeba czeka? wiele miesi?cy, a niekiedy nawet lat, by ich kondycja uleg?a znacznej poprawie. Nie wszystkie z nas sta? na kosztowne zabiegi u kosmetyczki, maj?ce za zadanie przywrócenie estetycznego wygl?du paznokci. Na szcz??cie istniej? jeszcze domowe sposoby, które równie skutecznie mog? nam w tym pomóc. Oto kilka z nich.

Najlepsze od?ywki to te, których sk?adniki przygotowa?a dla nas Matka Natura. Je?eli twoje paznokcie wymagaj? wzmocnienia, wystarczy, ?e zmieszasz ze sob? sok z cytryny oraz oliw? z oliwek (postaraj si? wybra? t? jak najlepszej jako?ci). Przygotowan? od?ywk? wetrzyj w d?onie i pozostaw na kilka godzin. Ze swojej strony polecamy nak?adanie takiej od?ywki na noc, dzi?ki czemu b?dzie mia?a wi?cej czasu na wch?oni?cie si? i zadzia?anie.

Je?eli posiadasz w domu sól morsk?, mo?esz ?atwo odkry?, jak zbawienne dzia?anie b?dzie ona mia?a na twoje paznokcie. Wystarczy, ?e nalejesz do miseczki niewielk? ilo?? wody i wsypiesz ?y?eczk? soli – k?piel od?ywcza dla twoich paznokci gotowa! Mo?esz j? stosowa? codziennie przez tydzie? lub dwa, pó?niej zrób miesi?czn? przerw?.

Nie nale?y równie? zapomina? o od?ywianiu paznokci od wewn?trz. Nie zapominaj o spo?ywaniu odpowiedniej ilo?ci produktów bogatych w witamin? A, witaminy z grupy B oraz witamin? H – biotyn?. Je?eli masz w?tpliwo?ci odno?nie tego, czy poda? w twojej diecie tych w?a?nie substancji jest odpowiednia, to zaopatrz si? w odpowiednie suplementy diety. Ró?nic? zobaczysz ju? po kilku tygodniach stosowania takich preparatów. Paznokcie oka?? si? mocniejsze i mniej podatne na z?amania.

canada goose parka damen