Co powinno znajdować się w kosmetyczce?

W dzisiejszych czasach jeste?my zasypywane wr?cz reklamami wszelkiego rodzaju kosmetyków, których producenci z ka?dej strony zapewniaj? nas, ?e to w?a?nie to czego potrzebujemy i co wr?cz powinno znajdowa? si? w naszej kosmetyczce. Chyba ka?dej kobiecie zale?y na tym, by na co dzie? wygl?da? ?adnie, estetycznie oraz elegancko, ale niekiedy nie jeste?my w stanie zdecydowa?, jakich kosmetyków powinny?my stosowa?, by ten efekt osi?gn??. Niekiedy nawet wzdychamy do czasów, kiedy znane by?y dwie lub trzy marki kosmetyków, produkuj?ce po kilka elementów ka?da.

Oto krótki przewodnik po produktach, które powinny znajdowa? si? w kosmetyczce ka?dej kobiety.

1. Podk?ad. Jego kolor nale?y rzecz jasna dobra? do kolorytu oraz rodzaju naszej cery jak sprawdzi?, czy wybra?y?my odpowiedni odcie?? Na?ó?my niewielk? ilo?? podk?adu na lini? ?uchwy, odczekajmy chwilk?, po czym spójrzmy w lustro. Je?eli podk?ad nie jest widoczny, to znaczy, ?e odcie? jest w?a?ciwy.

2. Puder. Mo?e by? sypki lub w kamieniu. Nic lepiej ni? on nie zmatowi naszej cery oraz nie sprawdzi si? podczas szybkich wizyt w toalecie w celu poprawy makija?u. Je?eli chodzi o kolor pudru, to powinien by? w odcieniu podobnym do podk?adu, ewentualnie o odcie? ja?niejszy.

3. Korektor. Jest on opcjonalny. Je?eli nasza cera ma sk?onno?? do wyprysków, pojawiaj?cych si? znienacka, warto mie? go zawsze przy sobie. Je?eli posiadamy raczej g?adk? cer?, nie b?dzie konieczno?ci ?eby?my zbyt cz?sto go u?ywa?y.

4. Tusz do rz?s. Nic nie podkre?la pi?kna i g??bi kobiecego spojrzenia jak dobrze dobrana maskara. W dzisiejszych czasach na rynku znajdziemy bardzo wiele rodzajów tego kosmetyku. S? tusze wyd?u?aj?ce optycznie rz?sy, pogrubiaj?ce je lub podkre?laj?ce. Warto równie? pokombinowa? z kolorami. Od czasu do czasu warto u?y? granatowego lub br?zowego tuszu do rz?s.

5. Pomadka lub b?yszczyk. Podkre?lenie ust równie? jest podstaw? eleganckiego wygl?du. Absolutnie nie musi rzuca? si? w oczy – krwist? czerwie? zachowajmy na wieczorne wyj?cia, do pracy zdecydujmy si? na delikatniejsze kolory.

michael kors handtasche

Author: DailyHealth

Share This Post On