Starość czy późna wiosna? Dlaczego odchodzimy?
lut24

Starość czy późna wiosna? Dlaczego odchodzimy?

Wiele osób z naszego  otoczenia nie chce do?y? wieku s?dziwego. Wed?ug nich, czas ten wi??e si? jedynie z cierpieniem i ci?g?ym wspominaniem w?asnej m?odo?ci. Jednak niektórzy chc? ?y? jak najd?u?ej. Z ka?dym dniem chc? zdobywa? m?dro?? i z ka?dej chwili ?ycia czerpa? jak najwi?cej szcz??cia. Staro?? to jednak biologia, jest jednym z kolejnych etapów w naszym ?yciu. Staro?? to stan b?d?cy efektem starzenia si?, jest ostatni? faz?...

Read More
Przyczyny bólu stóp
lut01

Przyczyny bólu stóp

Ból w tym miejscu może być związany bezpośrednio z samymi stopami. Jednakże może mieć on prozaiczne przyczyny jakby był związany z całym dniem spędzonym na stojąco, w butach z wysokim obcasem lub też za małych lub źle dopasowanych butach, po prostu niewygodnych. Co może być przyczyną bólu stóp? Najczęstszą przyczyną bólu o charakterze miejscowym są nagniotki, czyli stwardnienia powstałe na stawach palców u stóp wskutek długotrwałego...

Read More
Przyczyny napięciowego bólu głowy.
sty29

Przyczyny napięciowego bólu głowy.

Napięciowy ból głowy to najczęściej pojawiający się rodzaj bólu głowy, bowiem występuje on aż w dziewięćdziesięciu procentach wszystkich przypadków. Przyczyn jego powstawania jest wiele. Najczęściej natomiast pojawia się, gdy człowiek jest bardzo zmęczony, przepracowany, gdy nie zjemy nic na śniadanie lub też za bardzo imprezowaliśmy w nocy. Ryzyko bólu głowy Ryzyko pojawienia się bólu jest większe u kobiet, niż u mężczyzn, przy czym...

Read More
Czym jest cukrzyca?
sty01

Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca jest niestety co raz cz??ciej spotykan? chorob?, która dotyczy osób w ró?nym wieku, ponad to jedna trzecia chorych w ogóle nie wie, o jej istnieniu. Wed?ug ustale? International Diabetes Federation do 2040 roku na cukrzyc? zachoruje 642 miliony osób. Cukrzyca charakter metabolicznym. To choroba cechuj?ca si? hiperglikemi?- czyli podwy?szonym poziomem glukozy we krwi, która wynika ze nieprawid?owego dzia?ania lub produkcji...

Read More
Jąkanie
lis30

Jąkanie

J?kanie jest jedn? z tych przypad?o?ci, która budzi pewnego rodzaju rozbawienie, cho? na?miewanie si? z j?ka?y jest powszechne, jest na to pewnego rodzaju przyzwolenie, to mówi si? ?e z j?kaniem boryka?y si? znamienite postaci takie jak mi?dzy innymi cesarz Klaudiusz czy te? Demontenes. Ciekawym faktem jest, ?e j?kaj?cy si? p?ynnie ?piewaj?, a gdy szepcz?, zacinaj? si? zdecydowanie mniej, ni? podczas normalnego mówienia. J?kanie si?,...

Read More
Hirudoterapia
lis25

Hirudoterapia

Hirudoterapia. Pod t? tajemnicz? nazw?, kryje si? metoda leczenia stosowana od niepami?tnych czasów. Uwa?a si?, ?e stosowali j? ju? w staro?ytno?ci Egipcjanie. Uwa?a si? równie?, ?e metoda ta niesie za sob? wiele korzy?ci. Czym zatem jest Hirudoterapia? Hirudoterapia to uznana w 2005 roku przez Ameryka?sk? Agencj? do spraw ?ywno?ci oficjalna metoda lecznicza- terapia pijawkami. Do przeprowadzenia takiej terapii wykorzystuje si?...

Read More