Łysienie plackowate
lip01

Łysienie plackowate

 W?osy od zawsze stanowi?y wizytówk? cz?owieka. To mi?dzy innymi w?osy decyduj? o czyjej? atrakcyjno?ci, a mocne i l?ni?ce w?osy ?wiadcz? o dobrej kondycji cia?a. Nie dziwi wi?c, ?e ka?da utrata w?osów wi??e si? z obawami. ?ysienie plackowate to choroba, która dotyka najcz??ciej dzieci  oraz osoby m?ode. Wed?ug niektórych szacunków nawet sze??dziesi?t procent zachorowa? dotyka w?a?nie osób poni?ej trzydziestego roku ?ycia. Objawy...

Read More
Jak zadbać o włosy zimą?
lut08

Jak zadbać o włosy zimą?

Zima to ciężki okres dla naszych włosów. Bardzo często ze względu na niskie temperatury nasze włosy spędzają pod czapką nawet kilka godzin dziennie. O ile dla zdrowia naszego organizmu jest to nawyk jak najbardziej przydatny, a wręcz potrzebny, to jednak włosy przez czapkę mogą stracić blask, sprawiać wrażenie przyklapionych, a także znacznie częściej się przetłuszczał. Dlatego zima jest szczególną porą roku, kiedy powinniśmy dbać o...

Read More
Zadbajmy o włosy – naturalnie
gru15

Zadbajmy o włosy – naturalnie

Ka?da kobieta marzy o d?ugich, l?ni?cych w?osach, które zachwycaj? swoim po?yskiem oraz grubo?ci?. Niestety, w dobie nagminnego u?ywania urz?dze? takich jak suszarki i prostownice nasze w?osy bardzo cz?sto s? matowe, cienkie oraz ?amliwe. Na rynku istnieje bardzo wiele suplementów diety zawieraj?cych przeró?ne substancje, maj?ce rzekomo poprawi? kondycj? naszych w?osów „od cebulki a? po same ko?ce”. Niestety, wiele z nich to...

Read More