Zdrowie to podstawa zacznij od diety!
Sty19

Zdrowie to podstawa zacznij od diety!

Czy Tobie poj?cie diety te? kojarzy si? tylko z diet? odchudzaj?c? lub restrykcyjn?? Przesta? tak my?le? to b??d, poniewa? diet? stosuje równie? w przypadku wielu chorób i schorze?. Dieta to nie tylko ograniczenie spo?ycia grupy produktów, ale cz?sto równie? ich wykluczenie z naszej codziennej diety. Zdrowa dieta czyli jaka? To przede wszystkim przestrzeganie zalece? ?wiatowej Organizacji Zdrowia. Tworzenie jad?ospisów w oparciu o...

Read More