Domowe sposoby na wzmocnienie paznokci
lut15

Domowe sposoby na wzmocnienie paznokci

Zadbane d?onie s? wizytówk? ka?dej kobiety. W?a?nie dlatego wcieramy w nie liczne kremy, nosimy r?kawiczki oraz dbamy o to, by ich skóra zawsze wygl?da?a g?adko i zdrowo. Niestety, nie mo?na pochwali? si? pi?knymi d?o?mi, je?eli nasze paznokcie nie wygl?daj? tak jak powinny. Ci?gle wiele z nas ma niehigieniczny nawyk obgryzania ich albo nadrywania skórek tu? obok paznokci. Dodatkowo, nawet po zaprzestaniu obgryzania czy skubania...

Read More
Sekrety pięknych paznokci
gru15

Sekrety pięknych paznokci

Zdrowe, mocne paznokcie to atrybut ka?dej dbaj?cej o siebie kobiety. O ile nie mamy wp?yw na kszta?t naszej p?ytki paznokciowej, który za nas ustala natura, to w naszych r?kach le?y ju? zadbanie o to, czy nasze paznokcie b?d? nasz? chlub? czy te? przy ka?dym spotkaniu ze znajomymi, b?dziemy wstydliwie chowa? d?onie za siebie lub pod stó?. O tym, ?e paznokci nie nale?y obgryza?, s?ysza? chyba ka?dy z nas. Pomijaj?c fakt, ?e jest to...

Read More