Migdałki
lip31

Migdałki

U ka?dego cz?owieka, w b?onie ?luzowej gard?a wyst?puj? skupiska tkanki ch?onnej to jest migda?ki podniebienne,  migda?ek gard?owy- tak zwany trzeci oraz migda?ki tr?bkowe i j?zykowe. Tworz? one pier?cie? Waldeyera, która jest odpowiedzialna za obron? górnych i dolnych dróg oddechowych przed wirusami i infekcjami. W migda?kach wytwarzane s? przeciwcia?, które niszcz? drobnoustroje, a z czasem ich rola zanika. W sytuacji gdy infekcje...

Read More
Żywność funkcjonalna
sty28

Żywność funkcjonalna

Zastanawia?e? si? co to takiego ? Reklamodawcy do?? rzadko wykorzystuj? to poj?cie. Ale zapewniam Ci?, ?e ty znasz t? ?ywno??, a co wi?cej nawet j? spo?ywasz. To nic innego jak ?ywno?? wzbogacona o sk?adnik mineralny lub witaminy. Przyk?adów takiej ?ywno?ci jest bardzo du?o. Zacznijmy od soli kuchennej ona wzbogacana jest w cenny pierwiastek jakim jest jod. Nast?pnie margaryny do smarowania pieczywa w swoim sk?adzie posiadaj? witaminy...

Read More